Idag är det allt fler barn och unga som lägger av med idrott och föreningsliv på grund av prestationshets. Med kampanjen ”Gör din grej!” vill vi lyfta glädjen i sport och rörelse. På så sätt kan Risifrutti fungera som en motpol till prestationshetsen.

Filmen genomsyras också av glädje och positiv energi, något vi eftersträvade, då det är just ”Bara positiv energi” som är Risifruttis nya koncept.