Strokeförbundet – Tack annons

En stroke drabbar olika beroende på vilken del av hjärnan som skadas. Vissa får minnesrubbningar och balansproblem, andra blir förlamade eller får tal- och skrivsvårigheter. Stroke är den vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt. Men stroke kan förebyggas, det är bl. a. det som Strokeförbundet jobbar med. Att sprida information om risker och varningssignaler. Strokeförbundet är en ideell organisation som bygger på donationer. Uppgiften var att sprida kunskap om hur stroke kan drabba och samla in pengar till förbundet.

untitled