Barn skadas i trafiken oftast i egenskap av fotgängare och cyklister. Så för Toyotas räkning vi tog Barn i bilen-skylten och tänkte om.