Den rörelse som skapats efter #Metoo har slagit ner som en bomb och chockat ett helt samhälle. Vi bor i Sverige, som i alla fall på pappret ska vara ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots det ser verkligheten annorlunda ut, #tystnadtagning satte en boll i rullning där otaliga vittnesmål i bransch efter bransch sköljt över oss. Tyvärr och kanske inte helt oväntat så är det samma utbredda problematik även i vår bransch. Och egentligen varför skulle vi vara skonade? Det här är inte ett specifikt branschproblem, det är snarare ett problem som genomsyrar alla delar av samhället och alla branscher.

I början av december gick över 2100 kvinnliga och icke-binära kommunikatörer och reklamare från hela landet samman mot sexuella trakasserier i uppropet #sistabriefen. Uppropets mål är ett omedelbart slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i vår bransch. Vi vill ha arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck, sexualiserande jargong, trakasserier och övergrepp – både på byråerna och på beställarsidan. Hela samhället mår bättre när vi blir mer jämställda.” I samband med alla vittnesmål om trakasserier, övergrepp och maktstrukturer som sexualiserar och diskriminerar bollar dessa kvinnliga kommunikatörer över briefen, den sista briefen till oss och alla byråer i Sverige:

 

”Hur ska ni driva ett aktivt arbete med att skapa trygga arbetsplatser som tar jämställdhetsfrågor på allvar?
Hur ska ni organisera er och gemensamt se till att det blir slut på diskriminering, trakasserier och övergrepp inom branschen?”

För oss var det viktigt att alla från byrån ska vara med i processen för att jobba fram ett svar och därmed kunna säga sitt i frågan. Vi har en platt arbetsplats som inte tror på att en eller ett par personer sitter inne på de ”rätta svaren”. Därför samlade vi representanter från alla discipliner på byrån för att diskutera och samtala kring briefen. Vi var alla snabbt överens om att den här briefen enbart inte får bli en våg, som snabbt sköljer över innan den försvinner igen. Utan något som faktiskt efterföljs och inspirerar oss alla mot en bättre framtid.

 

Vi kom fram till att det inte finns något tydligt och snabbt svar på den sista briefen. Tunga frågor kräver tid. Vi har en väldigt öppen och hjärtlig byråkultur i grunden, en jämställd ledningsgrupp och en nolltolerans gentemot diskriminering i alla dess former. Men detta har de flesta moderna arbetsplatser idag. Uppenbarligen så är detta inte tillräckligt för att gå till botten med problematiken.

Därför har vi på Saatchi & Saatchi valt att helt enkelt att tackla denna briefen som vilken annan brief som helst. Börja med att samla in fakta och göra research. Hur ser det ut hos oss? Vårt första steg är att göra en undersökning hos samtliga medarbetare för att på så sätt förhoppningsvis få en tydligare bild av hur folk upplever klimatet på byrån. Detta kommer sammanställas som diskussionsunderlag för en workshop där vi tillsammans jobbar fram en plan som både ska fungerar internt och externt. Men som även ska fungera som inspiration för oss själva och våra kunder.

Vår hjärtliga grundkultur vill vi bygga vidare på, men att vara bra räcker inte, vi måste hela tiden eftersträva att bli bättre. Och som med allt annat i livet måste förändringen börja med oss själva. Gå från smått till stort. Vi tror att en jämställd byrå automatiskt är en mer kreativ byrå. Och kreativitet är något som alla människor har, oavsett vem du än är så har du alltid något att bidra med. Detta är något som vi vill ta till vara på, snarare än att stänga ute. Vi har ett högt tak på Saatchi & Saatchi och censurerar ingen. Men viktigt är att aldrig tappa respekten och omtanken för de medarbetare och kunder som är med oss. Oberoende av position, kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Detta är alltså vårt svar, eller icke-svar på #sistabriefen. Arbetet har bara börjat. Vi skulle kunna kalla det för en form av debrief där vi mer än gärna delar med oss av våra resultat längs vägen. Vi är övertygade om att detta är ett otroligt viktigt arbete, som på sikt kommer leda till en bättre bransch och ett bättre Sverige.