Den bästa reklam Popaganda kan få är av de som redan köpt biljett, som får sina vänner att gå också. Vi vände på steken och lät publiken (de första 1000 personerna som OSA:t till eventet på facebook) stå på festivalaffischerna istället för artisterna. När affischerna prydde stan började folk genast att tagga och sprida sig själv och vänner på FB och Instagram. Efter några dagar gick, de hittills, bokade artisterna ut i sina egna kanaler och berättade att förutom publiken skulle de också komma på festivalen.